Nuttige informatie

Het onder woorden brengen van jouw ervaring en erover delen is belangrijk om deze ervaring een plek te kunnen geven. Hierdoor komt er erkenning en krijg het ruimte. Het delen van jouw verhaal met je partner, familie en vrienden zorgt voor meer begrip en compassie en het is goed om met je naasten in gesprek te gaan over hoe jij dit alles hebt ervaren.

Mannencirkel
Je kunt als man terecht bij een mannencirkel. Een mannencirkel is een samenkomst van mannen, waarbij er zonder maskers gedeeld wordt over hoe je je voelt of waar je tegenaan loopt op dit moment in je leven. De andere mannen zijn aanwezig en luisteren. De cirkelvorm staat voor gelijkwaardigheid – alles mag en kan gedeeld worden. In mannencirkels leren mannen stil te staan bij hun emoties en zich niet te schamen voor hun angsten en kwetsbaarheden. Vroeger leefden we in stammen en toen waren ‘mannencirkels’ heel gangbaar.

Mocht jouw ervaring een traumatische gebeurtenis voor je zijn, dan is meer professionele hulp een verstandige keuze. Je kunt terecht bij een coach, praatgroep, therapeut, psycholoog, etc. Hieronder vind je wat informatie over een aantal therapievormen die je wellicht een stapje verder kunnen helpen:

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Vaak merk je dat je je niet goed voelt, maar je realiseert je wellicht niet dat deze veranderingen bij jezelf te maken hebben met deze onverwerkte gebeurtenis. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven en in de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Systemisch werk
Systemisch werk maakt zichtbaar wat onbesproken blijft, biedt inzicht in verborgen patronen en opent de deur naar herstel. We ervaren slechts het topje van de ijsberg. Belangrijk is om sensitief te worden voor het niet zichtbare deel van de ijsberg. Systemisch werk is een aanpak die gericht is op bewustwording en draagt bij aan het helend proces van trauma en destructief gedrag. Sommige trauma’s worden van generatie op generatie doorgegeven en beïnvloeden niet alleen jou, maar zijn ook diep geworteld in relaties, in de familiegeschiedenis en in de omgeving waarin je leeft. Kortom; systemisch werk laat zien dat trauma vaak niet op zichzelf staat.

Lichaamsgerichte therapie
Trauma’s zitten in je lichaam. Zonder ontlading van deze energie ontstaan er vroeg of laat problemen. Met de juiste begeleiding beweeg je ze er weer uit. Lichaamsgerichte traumatherapie is een methode waarbij je met kleine stapjes, in je eigen tempo, de spanning gaat ontladen. Hierdoor nemen de stress symptomen geleidelijk aan af en wordt de impact van het trauma tot hanteerbare proporties teruggedrongen. Lichaamsgericht werken betekent: ervaren in je lichaam. Het trauma beweegt het lichaam uit door trillen, schudden, sidderen en/of rillen. Er bestaan verschillende therapievormen zoals: Bio-energetica, Bondingtherapie, Emotional Freedom Techniques (EFT), Gestalttherapie, Haptotherapie, Pesso-psychotherapie, Rebalancing, Rebirthing, Transpersoonlijke therapie. Hier is online volop informatie over te vinden.

Schematherapie
Schematherapie is een internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je kunt schematherapie in verschillende vormen krijgen: individueel, in een groep of een combinatie van beide.


Bronnen:
Vereniging voor Schematherapie (VSt)
https://www.schematherapie.nl/home

Vereniging EMDR Nederland
https://www.emdr.nl/
https://www.watisemdr.nl/

https://traumanet.nl
https://www.omgaan-met-verlies.nl/
https://www.williamwilson.nl
https://www.praktijk-sintenie.nl
https://itsjusttherapy.com
https://hulpgids.nl/
https://hipsy.nl
https://www.manenmind.nl
https://www.volkskrant.nl